Каде се снабдувате со овошје и зеленчук

На пазар
Во маркет
Во двете
35%
На пазар
20%
Во маркет
43%
Во двете

КУРСНА ЛИСТА

Држава

Единица валута

Среден курс во денари

ЕМУ

EUR

61.4958

С А Д

USD

55.733

В.Британија

GBP

71.7906

Швајцарија

CHF

56.2942

Шведска

SEK

5.7733

Норвешка

NOK

6.1284

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET