Каде се снабдувате со овошје и зеленчук

На пазар
Во маркет
Во двете
32%
На пазар
29%
Во маркет
38%
Во двете

КУРСНА ЛИСТА

Држава

Единица валута

Среден курс во денари

ЕМУ

EUR

61.6946

С А Д

USD

52.4124

В.Британија

GBP

68.1859

Швајцарија

CHF

57.3636

Шведска

SEK

6.0182

Норвешка

NOK

5.8499

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET