Дали сте задоволни од новата ЗПИС страна

Да
Не
Делумно
79%
Да
8%
Не
12%
Делумно

КУРСНА ЛИСТА

Држава

Единица валута

Среден курс во денари

ЕМУ

EUR

61.495

С А Д

USD

53.6138

В.Британија

GBP

69.8648

Швајцарија

CHF

53.8438

Шведска

SEK

5.9497

Норвешка

NOK

6.5062

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2017 UNET