Каде се снабдувате со овошје и зеленчук

На пазар
Во маркет
Во двете
41%
На пазар
28%
Во маркет
30%
Во двете

КУРСНА ЛИСТА

Држава

Единица валута

Среден курс во денари

ЕМУ

EUR

61.6

С А Д

USD

50.8125

В.Британија

GBP

69.2135

Швајцарија

CHF

57.1959

Шведска

SEK

6.0806

Норвешка

NOK

5.9728

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET