Каде се снабдувате со овошје и зеленчук

На пазар
Во маркет
Во двете
34%
На пазар
23%
Во маркет
42%
Во двете

КУРСНА ЛИСТА

Држава

Единица валута

Среден курс во денари

ЕМУ

EUR

61.695

С А Д

USD

56.2039

В.Британија

GBP

68.7486

Швајцарија

CHF

58.3073

Шведска

SEK

5.6006

Норвешка

NOK

5.2931

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET