Каде се снабдувате со овошје и зеленчук

На пазар
Во маркет
Во двете
30%
На пазар
19%
Во маркет
50%
Во двете

КУРСНА ЛИСТА

Држава

Единица валута

Среден курс во денари

ЕМУ

EUR

61.4866

С А Д

USD

54.6402

В.Британија

GBP

68.4782

Швајцарија

CHF

55.4583

Шведска

SEK

5.8273

Норвешка

NOK

6.391

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET