Каде се снабдувате со овошје и зеленчук

На пазар
Во маркет
Во двете
33%
На пазар
24%
Во маркет
41%
Во двете

КУРСНА ЛИСТА

Држава

Единица валута

Среден курс во денари

ЕМУ

EUR

61.695

С А Д

USD

56.2141

В.Британија

GBP

69.4138

Швајцарија

CHF

58.2028

Шведска

SEK

5.8444

Норвешка

NOK

5.6631

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET