Дали сте задоволни од новата ЗПИС страна

Да
Не
Делумно
82%
Да
5%
Не
11%
Делумно

КУРСНА ЛИСТА

Држава

Единица валута

Среден курс во денари

ЕМУ

EUR

61.4978

С А Д

USD

54.102

В.Британија

GBP

70.5169

Швајцарија

CHF

54.2548

Шведска

SEK

6.0027

Норвешка

NOK

6.3034

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2017 UNET