Каде се снабдувате со овошје и зеленчук

На пазар
Во маркет
Во двете
34%
На пазар
22%
Во маркет
43%
Во двете

КУРСНА ЛИСТА

Држава

Единица валута

Среден курс во денари

ЕМУ

EUR

61.495

С А Д

USD

55.4759

В.Британија

GBP

72.1095

Швајцарија

CHF

57.2739

Шведска

SEK

5.8263

Норвешка

NOK

6.2232

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET