Каде се снабдувате со овошје и зеленчук

На пазар
Во маркет
Во двете
40%
На пазар
28%
Во маркет
31%
Во двете

КУРСНА ЛИСТА

Држава

Единица валута

Среден курс во денари

ЕМУ

EUR

61.6249

С А Д

USD

50.6867

В.Британија

GBP

69.5305

Швајцарија

CHF

57.2031

Шведска

SEK

6.1121

Норвешка

NOK

6.0114

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET