Дали сте задоволни од новата ЗПИС страна

Да
Не
Делумно
77%
Да
8%
Не
14%
Делумно

КУРСНА ЛИСТА

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET