Каде се снабдувате со овошје и зеленчук

На пазар
Во маркет
Во двете
41%
На пазар
27%
Во маркет
31%
Во двете

КУРСНА ЛИСТА

Држава

Единица валута

Среден курс во денари

ЕМУ

EUR

61.695

С А Д

USD

51.6795

В.Британија

GBP

71.489

Швајцарија

CHF

55.7519

Шведска

SEK

6.0567

Норвешка

NOK

6.042

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET