Дали сте задоволни од новата ЗПИС страна

Да
Не
Делумно
82%
Да
5%
Не
12%
Делумно

КУРСНА ЛИСТА

Држава

Единица валута

Среден курс во денари

ЕМУ

EUR

61.4943

С А Д

USD

54.2996

В.Британија

GBP

71.8056

Швајцарија

CHF

54.7248

Шведска

SEK

5.8874

Норвешка

NOK

6.3665

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2017 UNET