Каде се снабдувате со овошје и зеленчук

На пазар
Во маркет
Во двете
42%
На пазар
24%
Во маркет
32%
Во двете

КУРСНА ЛИСТА

Држава

Единица валута

Среден курс во денари

ЕМУ

EUR

61.695

С А Д

USD

51.9975

В.Британија

GBP

69.3124

Швајцарија

CHF

56.951

Шведска

SEK

6.0462

Норвешка

NOK

5.7784

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET