• Дали може листата од извештаи да се добие и во друг формат освен во pdf ?

    -Системот поддржува 2 формати на извештаи excel и doc.

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2017 UNET