јули 02

Цена на пченица берзи –ЕУ, регион споредба јули 2017- јули 2018

Споредбени цени на квалитетна пченица на берзите за 30 јуни-03 јули 2017 година - 27 јуни -02 јули 2018 година
 

Цена на пченица берзи јули 2017     

Цена на пченица
берзи јули 2018     
Берза
Период
Пченица
Период
Пченица
 
Србија (Нови Сад)

реколта 2017

03 јули 2017

 
 
8,42
реколта
2018

27 јуни

2018

 
 
8,6
 
Чикаго
 
Futures-јули 2017
 
9,11
 
Futures-јули 2018
 
 
9,5
 
Париз (Euronext)
Futures-септември 2017
 
11,11
Futures-
септрмври
2018
 
10,96
 
Франкфурт
 

22 јуни 2017

 
10,4
 
 

24 јуни

2018
 
10,58
Хрватска

25-30 јуни 2017

 
7,88

04-08 јуни

2018
 
9,4
Велика Британија (LIFFE)
 
Futures-јули 2017
 
10,35
 
Futures-јули 2018
 
10,4

* Цените се изразени во денари за килограм

Просечни откупни цени  на пченица во ЕУ -25 јуни 2017 споредено со 20 јуни 2018 година

Пченица
Цена -ден/кг
25 јуни 2017
Цена -ден/кг 20 јуни 2018
*Белгија
11.19
11,37
*Бугарија
9.12
9,14
*Чешка
10.03
-
*Германија
10.46
10,45
*Шпанија
11.12
11,43
*Франција
10.10
11,03
*Хрватска
8.51
9,57
*Унгарија
9.18
9,78
*Италија
10.44
-
*Австрија
9.87
10,29
*Романија
8,83
9,89
*Словенија
10.72
11,23
*Словачка
8. 80
9,77

 Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување *Извор:Управен комитет за житни култури, (Европска Комисија), 

 ''Tabela PDF''

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET