август 21

Цена на пченица берзи –ЕУ, регион споредба јули 2018- август 2018

Цена на пченица берзи –ЕУ, регион споредба јули 2018- август 2018

Споредбени цени на квалитетна пченица на берзите за 6 јули 2018 година со 20 август 2018 година
 

Цена на пченица берзи  јули 2017     

Цена на пченица
берзи август 2018     
Берза
Период
Пченица
Период
Пченица
 
Србија (Нови Сад)
реколта
2018
27 јуни
2018
 
8,6
реколта
2018
17 август
2018
 
9,83
 
Чикаго
 
Futures-јули 2018
 
9,5
 
Futures-септември 2018
 
11,17
 
Париз (Euronext)
Futures-
септрмври
2018
 
10,96
Futures-
септрмври
2018
 
12,79
 
Франкфурт
 

24 јуни

2018
 
10,58
 

03 август

2018
 
11,28
Хрватска
04-08 јуни
2018
 
9,4
10 август
2018
 
9,41
Велика Британија (LIFFE)
 
Futures-јули 2018
 
10,4
 
Futures-ноември 2018
 
12,67

* Цените се изразени во денари за килограм

Во изминатата недела на светските берзи бележиме континуиран раст на цената на лебното зрно. Сушата во Европската Унија, пред се во Франција и Германија го намали приносот на пченицата. Проценките се дека производството на пченица во ЕУ ќе изнесуваат 136,6 милиони тони, што споредено со минатата година е помалку за 15 милиони тони и најмало производство во изминатите шест години. Во Русија, Украина и Романија обилните врнежи од дожд негативно влијаеа на пченицата. Во Австралија, сушата ќе го земе својот данок па се проценува дека родот и овде ќе биде драстично намален. Поради сите овие случувања на светскиот пазар за пченица е зголемена побарувачката што влијае на раст на цената на истата.

Просечни откупни цени  на пченица во ЕУ -05-10 август 2018 година

Пченица
Цена -ден/кг
05 август 2018
*Белгија
13,41
*Бугарија
10,06
*Чешка
9,513
*Германија
12,22
*Шпанија
11,66
*Грција
9,84
*Хрватска
9,3
*Унгарија
9,54
*Литванија
10,18
*Финска
10,70
*Романија
9,89
*Словенија
11,15
*Словачка
9,31

Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување *Извор:Управен комитет за житни култури, (Европска Комисија), 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET