октомври 16

Преглед на пазарни цени на големо и мало на црвена пиперка –Капија

Преглед на пазарни цени на големо и мало на црвена пиперка –Капија

Споредбени цени на црвена пиперка - Капија на големо за месец август, септември, октомври 2018/2017 година

 

Просечна цена на големо  на црвена пиперка - Капија за 2018/2017 година

 

 2018 година

 2017 година

Разлика во %

Капија  на големо

26,56 ден/ кг

26,79 ден/кг

-0,9 %

Споредбени цени на црвена пиперка - Капија на мало за месец август, септември, октомври 2018/2017 година

 

Просечна цена на мало  на црвена пиперка - Капија за 2018/2017 година 

 

 2018 година

 2017 година

Разлика во %

Капија  на мало

34,35 ден/ кг

32,33 ден/кг

+ 6,2 %

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET