ноември 02

Цени на земјоделски производи за месец Октомври 2018

 Цени на земјоделски производи за месец Октомври 2018

Во табела 1. се прикажани цените на зеленчукот и овошјето во месец Октомври 2018/2017 година на зелените пазари во Р. Македонија

Табела 1: Цени на зеленчук и  овошје на зелените пазари

Овошје и зеленчук  

Просечна најзастапена цена-Октомври  2018

Просечна најзастапена цена-Октомври  2017

Тренд на пораст / намалување изразен во %

БАНАНА

48.99

46.81

4.66%

КРУША

54.1

63.29

-14.52%

Ајдаред

30.19

31.51

-4.19%

Златен делишес

31.16

37.14

-16.10%

БЕЛО ГРОЗЈЕ

42.65

44.8

-4.80%

ЦРНО ГРОЗЈЕ

41.57

46.79

-11.16%

ЛЕШНИК ЧИСТЕН

625

618.75

1.01%

ЛИМОН

63.33

73.95

-14.36%

ЦИТРОН-жолт

75.38

70

7.69%

ПОРТОКАЛ

66.14

73.06

-9.47%

ОРЕВ ЧИСТЕН

565.96

598.3

-5.41%

ДУЊА

49.51

43.5

13.82%

Грени Смит

39.58

50

-20.84%

Муцу

33.06

33.07

-0.03%

КОСТЕН

105.68

134.17

-21.23%

Црвен делишес

30.68

39.94

-23.18%

Јонаголд

30

34.13

-12.10%

ЈАПОНСКО ЈАБОЛКО

32.22

43.33

-25.64%

МАНДАРИНА

49.83

50.84

-1.99%

КИВИ

61.5

74.5

-17.45%

БАДЕМ ЧИСТЕН

636.11

675

-5.76%

АРОНИЈА

131.43

145

-9.36%

АНАНАС

101.25

105

-3.57%

МУШМУЛА

45.91

38.89

18.05%

БОРАНИЈА

59.8

57.13

4.7%

ДОМАТ

52.43

40.62

29.1%

БЕЛА ПИПЕРКА

49.71

34.85

42.6%

БАБУРИ

45

42.79

5.2%

КРАСТАВИЦА

39.46

40.96

-3.7%

МОДАР ПАТЛИЏАН

29.21

22.14

31.9%

МОРКОВ

48.36

36

34.3%

ЦВЕКЛО

36.33

31.17

16.6%

КОМПИР

26.11

24.16

8.1%

ЛУК

142.17

206.9

-31.3%

ЦРВЕНА ПИПЕРКА(Ајварка)

34.54

28.6

20.8%

ЗЕЛКА

21

23.75

-11.6%

ОРИЗ

66.52

64.5

3.1%

ГРАВ

140.8

141.11

-0.2%

КОРНИШОНИ

38.48

41.9

-8.2%

ЛЕЌА

96.98

104.3

-7.0%

БРОКОЛИ

91.14

94.79

-3.9%

КАРФИОЛ

43.1

45.56

-5.4%

КРОМИД

28.92

25.81

12.0%

ПРАЗ (парче)

10.65

8.79

21.2%

ТИКВА

22.88

18.42

24.2%

ФЕФЕРОНИ

44.8

43.8

2.3%

СПАНАЌ

59.55

54.44

9.4%

ПАШКАНАТ

103

100

3.0%

Во табела 2. се прикажани цените на зеленчукот и овошјето во месец Октомври 2018/2017 година на пазарите на големо во Р. Македонија

Табела 1: Цени на зеленчук и  овошје на пазарите на големо

Овошје и зеленчук  

Просечна најзастапена цена-Октомври 2018

Просечна најзастапена цена-Октомври 2017

Тренд на пораст / намалување изразен во %

БАДЕМ ЧИСТЕН

600

600.00

0.0%

БАНАНА

37.63

40.17

-6.3%

БЕЛО ГРОЗЈЕ

26.5

35.63

-25.6%

ЦРНО ГРОЗЈЕ

27.5

36.17

-24.0%

Златен делишес

27.5

27.42

0.3%

Црвен делишес

30

29.17

2.8%

КАЛИНКА

40

35.67

12.1%

КРУША

48.13

51.04

-5.7%

ЛЕШНИК ЧИСТЕН

530

600.00

-11.7%

ЛИМОН

37.78

59.29

-36.3%

МАНДАРИНА

38.86

46.42

-16.3%

ОРЕВ ЧИСТЕН

462

425.00

8.7%

ПОРТОКАЛ

56.67

51.88

9.2%

ЦИТРОН-жолт

63.75

50.00

27.5%

ЈАПОНСКО ЈАБОЛКО

27.6

20.00

38.0%

Ајдаред

18

25.00

-28.0%

КИВИ

40

60.00

-33.3%

БАБУРИ

48.13

36.50

31.9%

БЕЛА ПИПЕРКА

41

26.84

52.8%

БРОКОЛИ

53

49.84

6.3%

ГРАВ

80

105.00

-23.8%

ДОМАТ

37.5

29.71

26.2%

ЗЕЛЕНА САЛАТА

9.7

12.33

-21.3%

ЗЕЛКА

7.38

13.84

-46.7%

КАРФИОЛ

34

34.67

-1.9%

КОМПИР

13

15.38

-15.5%

КОРНИШОНИ

23.88

35.67

-33.1%

КРОМИД

17

19.09

-10.9%

ЛУК

98.75

180.84

-45.4%

МАСЛИНКИ

200

160.00

25.0%

МОДАР ПАТЛИЏАН

9

24.60

-63.4%

МОРКОВ

36.25

22.88

58.4%

ОРИЗ

49.29

54.25

-9.1%

ТИКВА

9

15.00

-40.0%

ФЕФЕРОНИ

28.33

39.00

-27.4%

ЦВЕКЛО

11.43

15.84

-27.8%

ЦРВЕНА ПИПЕРКА(Ајварка)

31.43

23.88

31.6%

ПРАЗ (парче)

6.25

5.46

14.5%

КРАСТАВИЦА

30

31.96

-6.1%

БОРАНИЈА

30

31.00

-3.2%

*Податоците за продажната цена за нето килограм или парче зеленчук и овошје која ја плаќа потрошувачот на пазарите на мало и големо, се прибираат два пати неделно, пазарниот ден и третиот ден по пазарниот. Се прибираат податоци за минимална, максимална и најзастапена цена (најзастапена цена е онаа цена која најчесто се повторува кај одреден производ, на одреден пазар, без оглед на квалитетот на производот). Цените се изразуваат во денари за килограм изразени на две децимали.

Податоците од пазарите на мало (зелените пазари) се прибрани од : Бит пазар-Скопје, Зелено пазарче- Скопје, Буњаковец-Скопје, Ѓорче Петров-Скопје Зелен пазар-Охрид,  Зелен пазар –Велес, Пазар- Битола, Пазар Струмица,Зелен пазар-Штип, Пазар-Пробиштип, Пазар-Радовиш, Пазар-Неготино, Зелен пазар Гостивар, Зелен пазар-Пехчево, Зелен пазар-Куманово, Зелен пазар-Кавадарци, Зелен пазар-Струга, Зелен пазар-Кичево, Зелен пазар- Крива Паланка, Зелен пазар-Кратово, Зелен пазар-Тетово, Зелен пазар-Валандово.

Податоците од пазарите на големо (кванташките пазари) се собираат од: Скопје и Струмица.

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2017 UNET