март 06

Годишен извештај 2018 година

  Во прилог е годишниот извештај за ЗПИС-земјоделско пазарен информативен систем, во кој е даден осврт на движење на цените на земјоделските производи во 2018 година

ОВДЕ ПРЕЗЕМИ-

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET