март 04

Цени на земјоделски производи за месец Февруари 2019

 

Во табела 1. се прикажани цените на зеленчукот и овошјето во месец февруари 2019/2018 година на пазарите на големо 

Табела 1: Цени на зеленчук и  овошје на пазарите на големо

Овошје и зеленчук  

Просечна најзастапена цена-Февруари  2019

Просечна најзастапена цена-Февруари  2018

Тренд на пораст / намалување изразен во %

БАДЕМ ЧИСТЕН

580

650.00

-10.8%

БАНАНА

39.29

58.50

-32.8%

Ајдаред

17

26.59

-36.1%

Црвен делишес

18.33

30.00

-38.9%

КИВИ

26.25

41.25

-36.4%

ЛИМОН

39.17

48.75

-19.7%

МАНДАРИНА

34.17

46.88

-27.1%

ОРЕВ ЧИСТЕН

487.5

462.50

+5.4%

ПОРТОКАЛ

27.4

32.88

-16.7%

ЛЕШНИК ЧИСТЕН

516.67

650.00

-20.5%

ГРЕЈПФРУТ жолт

40

38.25

+4.6%

КРУША

72.5

75.00

-3.3%

БЕЛА ПИПЕРКА

103.5

128.75

-19.6%

БРОКОЛИ

78.3

41.88

+87.0%

ГРАВ

75

103.75

-27.7%

ДОМАТ

75.83

62.75

+20.8%

ЗЕЛЕНА САЛАТА

10

13.25

-24.5%

ЗЕЛКА

20.33

9.88

+105.8%

КОМПИР

25

16.63

+50.3%

КРАСТАВИЦА

87.5

104.38

-16.2%

КРОМИД

35.5

15.13

+134.6%

ЛУК

120.71

173.75

-30.5%

МОРКОВ

28

21.88

+28.0%

ОРИЗ

51.25

47.88

+7.0%

СПАНАЌ

46.67

30.63

+52.4%

ЦВЕКЛО

10

17.25

-42.0%

КАРФИОЛ

60

35.84

+67.4%

 

Во табела 2. се прикажани цените на зеленчукот и овошјето во месец февруари 2019/2018 година на пазарите на мало

Табела 2: Цени на зеленчук и  овошје на зелените пазари

Овошје и зеленчук  

Просечна најзастапена цена-Февруари 2019

Просечна најзастапена цена-Февруари 2018

Тренд на пораст / намалување изразен во %

БАДЕМ ЧИСТЕН

633.33

665

-4.76%

АНАНАС

104.38

100

4.38%

БАНАНА

52.11

60.56

-13.95%

Ајдаред

19.82

32.81

-39.59%

Златен делишес

21.16

46

-54.00%

КИВИ

44.41

60.46

-26.55%

ЛИМОН

54.11

62.33

-13.19%

МАНДАРИНА

51.53

55.37

-6.94%

ПОРТОКАЛ

38.61

37.78

+2.20%

КРУША

82.94

94.63

-12.35%

ОРЕВ ЧИСТЕН

507.78

604.44

-15.99%

АРОНИЈА

112.22

120

-6.48%

ЛЕШНИК ЧИСТЕН

552.78

666.67

-17.08%

ГРЕЈПФРУТ жолт

56.88

57.22

-0.59%

БЕЛА ПИПЕРКА

160.34

141.92

+13.0%

БРОКОЛИ

119.3

87.36

+36.6%

ГРАВ

131.47

142.11

-7.5%

ДОМАТ

108.08

89.19

+21.2%

ЗЕЛКА

32.37

17.31

+87.0%

КРОМИД

49.92

26.79

+86.3%

КОМПИР

30

25.48

+17.7%

КРАСТАВИЦА

116.33

116.79

-0.4%

ЛУК

140.18

203.33

-31.1%

МОРКОВ

45.33

36.04

+25.8%

ОРИЗ

65

63.52

+2.3%

ЦВЕКЛО

32.86

33.99

-3.3%

ЦЕЛЕР

79.41

87.22

-9.0%

МАСЛИНКИ

204.71

195

+5.0%

*Податоците за продажната цена за нето килограм или парче зеленчук и овошје која ја плаќа потрошувачот на пазарите на мало и големо, се прибираат два пати неделно, пазарниот ден и третиот ден по пазарниот. Се прибираат податоци за минимална, максимална и најзастапена цена (најзастапена цена е онаа цена која најчесто се повторува кај одреден производ, на одреден пазар, без оглед на квалитетот на производот). Цените се изразуваат во денари за килограм изразени на две децимали.

Податоците од пазарите на мало (зелените пазари) се прибрани од : Бит пазар-Скопје, Зелено пазарче- Скопје, Буњаковец-Скопје, Ѓорче Петров-Скопје Зелен пазар-Охрид,  Зелен пазар –Велес, Пазар- Битола, Пазар Струмица,Зелен пазар-Штип, Пазар-Пробиштип, Пазар-Радовиш, Пазар-Неготино, Зелен пазар Гостивар, Зелен пазар-Пехчево, Зелен пазар-Куманово, Зелен пазар-Кавадарци, Зелен пазар-Струга, Зелен пазар-Кичево, Зелен пазар- Крива Паланка, Зелен пазар-Кратово, Зелен пазар-Тетово, Зелен пазар-Валандово.Податоците од пазарите на големо-кванташките пазари се собираат од Скопје и Струмица.

 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET