април 17

Просечни најзастапени цени на овошје и зеленчук од пазарите на мало и големо во регионот за период од 01 април до 07 април 2019 година

 Просечни најзастапени цени на овошје и зеленчук од пазарите на мало и големо во регионот за период од 01 април до 07 април 2019 година *Цените се изразени во денари за килограм 

   Вид на овошје и зеленчук

Србија -пазар на големо

Србија -пазар на мало

Хрватска пазар на големо

Хрватска пазар на мало

Македонија пазар на големо

Македонија пазар на мало

Ајдаред

15.6

26.1

34.2

53.7

15

17.14

Златен Делишес

18.2

36.5

40.1

60.4

18

19.62

Јагоди

130.4

182.5

173.4

214.4

125

147

Крушки

65.2

78.2

86.5

124.8

/

82.69

Ореви-чистени

365.1

469.4

/

/

/

495.8

Компир

28.7

39.1

25.4

39.8

25

31.8

Зелка

57.4

67.8

47.7

71.4

25

42

Кромид

44.3

52.2

46.7

69.5

40

53.13

Пипер

166.9

208.6

154.1

176.1

90

173.75

Домат

93.9

114.7

92.1

154.4

85

107.37

Грав

114.7

156.5

153.9

249.1

80

141.11

Морков

23.5

36.5

47.8

84.1

25

45.33

 

 

 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET