јули 10

Цена на пченица – берзи- јули 2019 година

 

Цена на пченица – берзи- јули 2019 година
 

Берза

Период

Пченица

 
Србија (Нови Сад)

04 јули 2019

9,06
 
 
Париз (EURONEXT)

futures-септември 2019

11,03
 
 
Чикаго - CME

јули

10.17
 
 
Унгарија

24-30 јуни

9.14
 
 
Хамбург

25 јуни 2019

11.34 - 11.59
 
Франфурт

26 јуни 2019

11.03
 
 

Велика Британија (LIFFE)

futures-ноември 2019

9,9
 
 

* Цените се изразени во денари за килограм

 
 

Просечни откупни цени на пченица во ЕУ во период 17 јуни до 24 јуни

Пченица

 

Држава

Цена-евро/тон

Цена -ден/кг

 

Белгија

192

11.81
 

Бугарија

167.63

10.31
 

Чешка

197.4

12.14
 

Германија

180.2

11.08
 

Шпанија

193.91

11.93
 

Литванија

164.26

10.10
 

Летонија

171

10.52
 

Унгарија

175.32

10.78
 

Франција

189.73

11.67
 

Полска

176.41

10.85
 

Словенија

199.31

12.26
 

Словачка

179.19

11.02
 

Финска

163

10.02
 

Британија

189.7

11.67
 

*Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување

*Извор:Управен комитет за житни култури, (Европска Комисија),

 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET