октомври 07

Цена на пченица ЕУ и регион за октомври 2019 година

 

Цена на житарки – берзи 05 октомври 2019 година

Берза

Период

Пченица

Србија (Нови Сад)

01 ноември 2019

9.14
Париз (EURONEXT)

futures-декември 2019

10.78
Чикаго - CME

futures-декември 2019

9.91
Унгарија

01 октомври 2019

8.452
Хамбург

01 ноември 2019

10.55
Франфурт

26 септември 2019

9.85 - 10.1
Хрватска

29 септември 2019

9.64
Велика Британија

futures-ноември 2019

9.45

* Цените се изразени во денари за килограм

 

Просечни откупни цени на пченица во ЕУ во период 17 септември до 22 септември

Пченица

Држава

Цена-евро/тон

Цена -ден/кг

Белгија

176

10.82

Бугарија

147.32

9.06

Чешка

155.87

9.59

Германија

165.29

10.17

Шпанија

186.31

11.46

Литванија

151.04

9.29

Летонија

153.18

9.42

Унгарија

150.46

9.25

Грција

176.67

10.87

Австрија

164.5

10.12

Словенија

186.84

11.49

Словачка

157.49

9.69

Финска

142

8.73

Британија

160

9.84

*Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување

*Извор:Управен комитет за житни култури, (Европска Комисија),

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET