февруари 26

Годишен извештај за ЗПИС 2019 година

 Во прилог е годишниот извештај за ЗПИС-земјоделско пазарен информативен систем, во кој е даден осврт на движење на цените на земјоделските производи во 2019 година.

 >ОВДЕ ПРЕЗЕМИ<

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET