јуни 26

ЦЕНА НА ПЧЕНИЦА ЕУ И РЕГИОН-ЈУНИ 2020

 

Цена на житарки – берзи 26 јуни 2020 година

 

 

Берза

Период

Пченица

 

 

Србија  (Нови Сад)

16 јуни 2020

9.23

 

 

 

 

Париз (EURONEXT)

futures-септември 2020

11.7

 

 

 

 

Чикаго - CME

futures јули

9.77

 

 

 

 

Хрватска

10-16 јуни 20

9.85

 

 

 

 

Велика Британија (LIFFE)

futures-ноември 2020

10.7

 

 

 

 

* Цените се изразени во денари за килограм

 

 

Просечни откупни цени на пченица во ЕУ во период 17 јуни до 24 јуни

   

Пченица

Цена  (евро/тон)

Ден /кг

         

Белгија

204

12.5

         

Бугарија

171.23

10.5

         

Германија

186.08

11.4

         

Шпанија

182.62

11.2

         

Франција

187.4

11.5

         

Хрватска

157.24

9.7

         

Италија

181.53

11.2

         

Латвија

190.33

11.7

         

Литванија

173.11

10.6

         

Унгарија

165.03

10.1

         

Полска

189.73

11.7

         

Португалија

214.33

13.2

         

Романија

134.42

8.3

         

Словенија

184.29

11.3

         

Словачка

162.15

10.0

         

Финска

160

9.8

         

Шведска

188.23

11.6

         

Велика Британија

216.55

13.3

         
               

*Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување

 

*Извор:Управен комитет за житни култури, (Европска Комисија),

     

*курс: 1 евро 61.5 денари

           

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET