август 13

ЦЕНА НА ПЧЕНИЦА - 02-12 АВГУСТ 2020

 

Цена на житарки – берзи 02-13 август 2020 година

Берза

Период

Пченица

 

РС Македонија

12 август 2020

10.31

 

Словенија

09 август 2020

10.4

 

Париз (EURONEXT)

futures-септември 2020

10.99

 
 

Чикаго - CME

futures-септември 2020

9.82

 
 

Србија  (Нови Сад)

05 август 2020

9.43

 

Хрватска

08 август 2020

8.42

 
 

Велика Британија (LIFFE)

futures-ноември 2020

11.07

 
 

* Цените се изразени во денари за килограм без ДДВ

 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET