ноември 04

ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 2014-2019 ГОДИНА

 Во табелата подолу дадени се податоци за откупот на земјоделски поизводи за периодот од 2014 до 2019 година.

Покрај графичкиот -(пити,) податоците се прикажани и во табеларен приказ.

*Извор на податоците е Државниот завод за статистика 

 ,,ОВДЕ-Преземи табела со откуп на земјоделски производи ,,

 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET