март 19

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ЦЕНИ-ЗПИС 2020 ГОДИНА

 Во прилог е годишниот извештај на цени ЗПИС 2020 година, во кој е даден осврт на движење на цените на земјоделските производи во 2020 година.

''ОВДЕ ПРЕЗЕМИ''

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET