февруари 18

ЦЕНА НА ЖИТАРКИ ЕУ И РЕГИОН 10-18 ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА

ЦЕНА НА ЖИТАРКИ - БЕРЗИ 10-18 ФЕВРУАРИ 2021

Берза

Период

Пченица

Пченка

Србија  (Нови Сад)

12 февруари 2021

протеин мин 12%        12.04

11.51

Чикаго

 февруари- 2021

12.74

13.34

Париз (Euronext)

 февруари- 2021

13.8

13.5

Лондон  (UK)

futures март- 2021

14.31

/

Хрватска

12 февруари 2021

13.01

10.65

Цените се изразени во денари за килограм

Просечни откупни цени во ЕУ и РСМ -10 февруари 2021

Држава

Цена на пченица

*Белгија

тон            233.00 €

14.37  ден / кг

*Бугарија

тон            211.19 €

13.02  ден / кг

*Чешка

тон            193.10 €

11.91  ден / кг

*Германија

тон            220.07 €

13.57  ден / кг

*Шпанија

тон            220.69 €

13.61  ден / кг

*Хрватска

тон            195.53 €

12.06  ден / кг

*Унгарија

тон            195.17 €

12.04  ден / кг

*Италија

тон            226.91 €

13.99  ден / кг

*Португалија

тон            262.00 €

16.16  ден / кг

*Полска

тон            209.35 €

12.91  ден / кг

*Романија

тон            210.00 €

12.95  ден / кг

*Словенија

тон            231.96 €

14.30  ден / кг

*Словачка

тон            167.33 €

10.32  ден / кг

*Литванија

тон            201.35 €

12.42  ден / кг

РС Македонија

тон            205.95 €

12.70  ден / кг

 *Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET