април 20

ВЕЛИГДЕНСКО ЈАГНЕ 2021 ГОДИНА

 ЦЕНА НА ВЕЛИГДЕНСКО ЈАГНЕ -2021 година

Еден  од главните извозни производи за кои имаме природни агроеколошки ресурси за производство е јагнешкото месо. Истото представува деликатес и е далеку прочуено како производ од чиста еколошка средина. Во минатото од јагнешкото месо државата имаше девизен прилив од над 100 милиони УСА долари.

Оваа година заклучно со почетокот на месец април, извезени се 137 000 јагниња со вкупна тежина од  над 1 400 000 кигограми. Цената се движеше од 130 до 155 денари по килограм жива мера и истата варира во зависност од тежината на јагнето, периодот на откуп и откупувачот. Со приближување до сезоната на шпицот (Велигденско јагне), откупната цена порасна на 155 денари, а со самото тоа цената на јагнешкото месо во месарниците се покачи  од 280 денари  на 350 денари ( некаде се нудеше и за  360 денари).

 Бројот на овците се намалува како на глобално така и на локално ниво -(условите за одгледување на овци се потешки), јагнето станува дефицитерен производ, затоа сточарите се оптимисти дека откупната цена на јагнето во иднина ќе биде повисока.

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET