јули 15

ЦЕНИ НА ЖИТАРКИ ЕУ И РЕГИОН 01-13 ЈУЛИ 2021

Цена на житарки – регион,берзи-1-13 јули  2021 

Откупната цена на меркантилна пченица на почетокот на жетвата кај нас се движи од 9 денари за килограм до 14 денари за килограм, зависно од класата и хектолитарската тежина.

Просечната откупна цена на почетокот на жетвата во РС Македонија изнесува 10,7 денари за килограм.

* Цените се изразени во денари за килограм
Берза
Период
Пченица
Србија (Нови Сад)

06 јули 2021

протеин мин 12%        10.49
Хрватска

06 јули 2021

11.18
Чикаго

јули- 2021

12.56
Париз (Euronext)

futures август 2021

12.88
Лондон (UK)

futures ноември- 2021

11.85

Просечни откупни цени во ЕУ 01 јули 2021

Држава
Цена на пченица

*Белгија

тон            249.00 €
15.35 ден / кг

*Бугарија

тон            200.87 €
12.39 ден / кг

*Чешка

тон            216.68 €
13.36 ден / кг

*Германија

тон            215.90 €
13.31 ден / кг

*Шпанија

тон            226.40 €
13.96 ден / кг

*Хрватска

тон            181.70 €
11.20 ден / кг

*Унгарија

тон            215.08 €
13.26 ден / кг

*Грција

тон            230.00 €
14.18 ден / кг

*Полска

тон            213.71 €
13.18 ден / кг

*Романија

тон            192.03 €
11.84 ден / кг

*Словенија

тон            214.15 €
13.21 ден / кг

*Словачка

тон            182.38 €
11.25 ден / кг

*Литванија

тон            182.77 €
11.27 ден / кг

РС Македонија

тон            170.98 €

10,70 ден / кг

*Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување

 

*Извор:Управен комитет за житни култури. (Европска Комисија), ЗПИС

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET