март 10

ЦЕНИ НА ЖИТАРКИ ЕУ И РЕГИОН 13 ФЕВРУАРИ -08 МАРТ 2022

 

Цена на житарки – регион,берзи

Берза
Период
Пченица
Србија (Нови Сад)

08 март 2022

протеин мин 12%        17.84
Хрватска

20 февруари 2022

17.04
Чикаго

futures -март 2022

26.43
Париз (Euronext)

futures -март 2022

23.56
Лондон (UK)

Futures- мај 2022

22.3

Просечни откупни цени во ЕУ – 13 февруари -17 февруари 2022

*Откупна цена во РС Македонија за месец февруари 2022  

Држава

Цена на пченица

*Белгија

тон            311.00 €

19.18  ден / кг

*Бугарија

тон            265.51 €

16.37  ден / кг

*Германија

тон            292.83 €

18.06  ден / кг

*Шпанија

тон            291.40 €

17.97  ден / кг

*Хрватска

тон            267.12 €

16.47  ден / кг

*Унгарија

тон            285.20 €

17.59  ден / кг

*Италија

тон            300.00 €

18.50  ден / кг

*Грција

тон            290.00 €

17.88  ден / кг

*Романија

тон            287.17 €

17.71  ден / кг

*Словенија

тон            311.46 €

19.21  ден / кг

*Словачка

тон            283.69 €

17.49  ден / кг

*Литванија

тон            285.08 €

17.58  ден / кг

РС Македонија

тон            260.16 €

16.00  ден / кг

*Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување

 *Извор:Управен комитет за житни култури. (Европска Комисија), ЗПИС

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET