март 17

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ЦЕНИ-ЗПИС 2021 ГОДИНА

Во прилог е годишниот извештај на цени-ЗПИС 2021 година, во кој е даден осврт на движење на цените на земјоделските производи во 2021 година.

''ОВДЕ ПРЕЗЕМИ''

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET