јули 18

ЦЕНИ НА ЖИТАРКИ ЕУ И РЕГИОН 03-18 ЈУЛИ 2022

Откупната цена на меркантилна пченица на почетокот на жетвата кај нас се движи од 17 денари за килограм до 19 денари за килограм, зависно од класата и хектолитарската тежина.

Просечната откупна цена на почетокот на жетвата во РС Македонија изнесува 17.33 денари за килограм. 

Берза

Период

Пченица

Србија  (Нови Сад)

12 јули 2022

протеин мин 12%        18.95

Хрватска

12 јули 2022

17.6

Чикаго

futures септември 2022

17.09

Париз (Euronext)

futures септември 2022

20.1

Лондон  (UK)

futures ноември- 2022

18.75

* Цените се изразени во денари за килограм 

 Просечни откупни цени во ЕУ  03 јули 2022

 

Држава

Цена на пченица

*Белгија

тон            398.00 €

24.55  ден / кг

*Бугарија

тон            346.40 €

21.37  ден / кг

*Германија

тон            355.25 €

21.91  ден / кг

*Шпанија

тон            379.26 €

23.39  ден / кг

*Хрватска

тон            314.71 €

19.41  ден / кг

*Унгарија

тон            334.12 €

20.61  ден / кг

*Италија

тон            360.71 €

22.25  ден / кг

*Грција

тон            390.00 €

24.06  ден / кг

*Романија

тон            354.17 €

21.85  ден / кг

*Словенија

тон            383.92 €

23.68  ден / кг

*Словачка

тон            328.70 €

20.27  ден / кг

РС Македонија

тон            280.42 €

17.33  ден / кг

Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување

 *Извор:Управен комитет за житни култури. (Европска Комисија), ЗПИС

 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET