јануари 18

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ЦЕНИ-ЗПИС 2022 ГОДИНА

Во прилог е годишниот извештај на цени-ЗПИС 2022 година, во која е даден осврт на движење на цените на земјоделските производи во 2022 година.

"ОВДЕ ПРЕЗЕМИ'

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET