јануари 23

ЦЕНИ НА ЖИТАРКИ ЕУ И РЕГИОН 03-19 ЈАНУАРИ 2023

 

Берза

Период

Пченица

Србија  (Нови Сад)

19 јануари  2023

протеин мин 12%                     17.99

Хрватска

14 јануари  2023

17.24

Чикаго

futures март 2023

15.405

Париз (Euronext)

futures март 2023

17.35

Лондон  (UK)

futures јануари 2023

15.21

* Цените се изразени во денари за килограм

   
     
     

Просечни откупни цени во ЕУ  08  јануари 2023

     

Држава

Цена на пченица

*Франција

тон               316.78   евра

19.54 ден/кг

*Бугарија

тон               285.05   евра

17.58 ден/кг

*Германија

тон               313.50   евра

19.34 ден/кг

*Шпанија

тон               333.83   евра

20.59 ден/кг

*Хрватска

тон               280.00   евра

17.27 ден/кг

*Унгарија

тон               300.77   евра

18.55 ден/кг

*Италија

тон               332.92   евра

20.54 ден/кг

*Грција

тон               370.00   евра

22.83 ден/кг

*Романија

тон               298.14   евра

18.39 ден/кг

*Словенија

тон               362.50   евра

22.36 ден/кг

*Словачка

тон               321.01   евра

19.80 ден/кг

*Португалија

тон               343.00   евра

21.16 ден/кг

*Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување

*Извор:Управен комитет за житни култури. (Европска Комисија)

 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET