март 17

ЦЕНИ НА ЖИТАРКИ ЕУ И РЕГИОН 05-16 МАРТ 2023

Берза

Период

Пченица

Пченка

Србија  (Нови Сад)

16 март  2023

протеин мин 12%                            13.70

              13.68

Хрватска

06 март   2023

16.66

16.70

Чикаго

futures март 2023

13.90

14.20

Париз (Euronext)

futures март 2023

16.60

16.30

Лондон  (UK)

futures јануари 2023

14.74

/

* Цените се изразени во денари за килограм

     

 

 

Просечни откупни цени во ЕУ  05 март  2023

                Држава

Цена на пченица

*Франција

тон               278.77   евра

17.20 ден/кг

*Бугарија

тон               272.08   евра

16.78 ден/кг

*Германија

тон               278.50   евра

17.18 ден/кг

*Шпанија

тон               315.61   евра

19.47 ден/кг

*Хрватска

тон               290.00   евра

17.89 ден/кг

*Унгарија

тон               252.54   евра

15.58 ден/кг

*Италија

тон               299.71   евра

18.49 ден/кг

*Грција

тон               340.00   евра

20.97 ден/кг

*Романија

тон               262.76   евра

16.21 ден/кг

*Словенија

тон               323.15   евра

19.93 ден/кг

*Словачка

тон               302.98   евра

18.69 ден/кг

*Шведска

тон               276.53   евра

17.06 ден/кг

*Финска

тон               254.00   евра

15.67 ден/кг

*Чешка

тон               296.98   евра

18.32 ден/кг

 

Држава

Цена на пченка

*Франција

тон               294.19   евра

18.15 ден/кг

*Бугарија

тон               270.14   евра

16.66 ден/кг

*Германија

тон               288.50   евра

17.80 ден/кг

*Шпанија

тон               309.46   евра

19.09 ден/кг

*Хрватска

тон               275.00   евра

16.96 ден/кг

*Унгарија

тон               257.70   евра

15.90 ден/кг

*Италија

тон               301.23   евра

18.58 ден/кг

*Грција

тон               325.00   евра

20.05 ден/кг

*Романија

тон               259.87   евра

16.03 ден/кг

*Словенија

тон               302.64   евра

18.67 ден/кг

*Австрија

тон               267.50   евра

16.50 ден/кг

 Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување

 *Извор:Управен комитет за житни култури. (Европска Комисија)

 

 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET