април 24

ЦЕНИ НА ЖИТАРКИ ЕУ И РЕГИОН 09-24 АПРИЛ 2023

 

Берза

Период

Пченица

Пченка

Србија  (Нови Сад)

20-24 април  2023

протеин мин 12%                  12.77

12.55

Хрватска

15 април   2023

16.01

12.31

Чикаго

futures мај 2023

14.00

14.50

Париз (Euronext)

futures мај-јуни 2023

14.93

14.75

Лондон  (UK)

futures мај 2023

13.36

/

*Цените се во денари за килограм

Просечни откупни цени во ЕУ  09 април  2023

Држава

Цена на пченица

*Франција

тон               0.00   евра

0.00 ден/кг

*Бугарија

тон               233.37   евра

14.37 ден/кг

*Германија

тон               255.00   евра

15.70 ден/кг

*Шпанија

тон               284.76   евра

17.53 ден/кг

*Хрватска

тон               210.00   евра

12.93 ден/кг

*Унгарија

тон               240.12   евра

14.78 ден/кг

*Италија

тон               261.56   евра

16.10 ден/кг

*Грција

тон               320.00   евра

19.70 ден/кг

*Романија

тон               234.61   евра

14.44 ден/кг

*Словенија

тон               324.45   евра

19.97 ден/кг

*Словачка

тон               267.50   евра

16.47 ден/кг

*Шведска

тон               254.91   евра

15.69 ден/кг

*Финска

тон               238.00   евра

14.65 ден/кг

*Чешка

тон               256.05   евра

15.76 ден/кг

Држава

Цена на пченка

*Франција

тон               0.00   евра

0.00 ден/кг

*Бугарија

тон               228.55   евра

14.07 ден/кг

*Германија

тон               247.00   евра

15.21 ден/кг

*Шпанија

тон               286.39   евра

17.63 ден/кг

*Хрватска

тон               255.00   евра

15.70 ден/кг

*Унгарија

тон               237.76   евра

14.64 ден/кг

*Италија

тон               275.46   евра

16.96 ден/кг

*Грција

тон               280.00   евра

17.24 ден/кг

*Романија

тон               247.31   евра

15.22 ден/кг

*Словенија

тон               329.11   евра

20.26 ден/кг

*Холандија

тон               265.00   евра

16.31 ден/кг

Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување

 *Извор:Управен комитет за житни култури. (Европска Комисија)

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET