мај 30

ЦЕНИ НА ЖИТАРКИ ЕУ И РЕГИОН 07-30 МАЈ 2023

 

Берза

Период

Пченица

Пченка

Србија  (Нови Сад)

29-мај  2023

протеин мин 12%   10.75               

9.52

Хрватска

15 мај   2023

11.07

13.53

Чикаго

futures јули 2023

12.93

12.52

Париз (Euronext)

futures септември 2023

13.88

14.02

Лондон  (UK)

futures јули 2023

12.58

/

* Цените се изразени во денари за килограм

     

  

Просечни откупни цени во ЕУ  07 мај 2023

     

Држава

Цена на пченица

*Франција

тон               232.08   евра

14.27 ден/кг

*Бугарија

тон               215.60   евра

13.26 ден/кг

*Германија

тон               235.00   евра

14.45 ден/кг

*Шпанија

тон               282.47   евра

17.37 ден/кг

*Хрватска

тон               230.00   евра

14.14 ден/кг

*Унгарија

/

/

*Италија

тон               256.96   евра

15.80 ден/кг

*Грција

тон               305.00   евра

18.76 ден/кг

*Романија

тон               239.51   евра

14.73 ден/кг

*Словенија

тон               308.43   евра

18.97 ден/кг

*Словачка

тон               241.29   евра

14.84 ден/кг

*Португалија

тон               282.00   евра

17.34 ден/кг

*Финска

тон               221.00   евра

13.59 ден/кг

*Чешка

тон               287.47   евра

17.68 ден/кг

Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување

 *Извор:Управен комитет за житни култури. (Европска Комисија), ЗПИС

Држава

Цена на пченка

*Франција

тон               238.80   евра

14.69 ден/кг

*Бугарија

тон               216.79   евра

13.33 ден/кг

*Германија

тон               242.50   евра

14.91 ден/кг

*Шпанија

тон               277.13   евра

17.04 ден/кг

*Хрватска

тон               235.00   евра

14.45 ден/кг

*Унгарија

/

/

*Италија

тон               262.62   евра

16.15 ден/кг

*Грција

тон               275.00   евра

16.91 ден/кг

*Романија

тон               253.58   евра

15.59 ден/кг

*Словенија

тон               258.66   евра

15.91 ден/кг

*Холандија

тон               254.00   евра

15.62 ден/кг

 

 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET