јуни 09

ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 2022 ГОДИНА

 Во графиконите подолу дадени се податоци за откупот на земјоделски производи за 2022 година.

*Извор на податоците е -Државниот завод за статистика 

 

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET