јули 02

ЦЕНИ НА ЖИТАРКИ ЕУ И РЕГИОН 15-30 ЈУНИ 2024

 ЦЕНИ НА ЖИТАРКИ ЕУ И РЕГИОН 15-30 ЈУНИ 2024

Берза

Период

Пченица

Пченка

Србија  (Нови Сад)

28-јуни  2024

протеин мин 12%   10,68               

9,77

Хрватска

25 јуни   2024

8,56

9,78

Чикаго

27-јуни  2024

11,72

/

Париз (Euronext)

futures август-септември 2024

13,73

12,7

Лондон  (UK)

futures јули 2024

12,58

/

* Цените се изразени во денари за килограм

Просечни откупни цени во ЕУ  10-16 јуни  2024

Држава

Цена на пченица

*Франција

тон               232.00   евра

14.28 ден/кг

*Бугарија

тон               200.14   евра

12.32 ден/кг

*Германија

тон               221.00   евра

13.60 ден/кг

*Шпанија

тон               229.37   евра

14.11 ден/кг

*Хрватска

тон               197.85   евра

12.17 ден/кг

*Унгарија

тон               181.03   евра

11.14 ден/кг

*Италија

тон               198.55   евра

12.22 ден/кг

*Грција

тон               225.00   евра

13.85 ден/кг

*Романија

тон               193.42   евра

11.90 ден/кг

*Словенија

тон               210.09   евра

12.93 ден/кг

*Австрија

тон               229.00   евра

14.09 ден/кг

*Португалија

тон               273.00   евра

16.80 ден/кг

*Финска

тон               210.00   евра

12.92 ден/кг

*Чешка

тон               202.57   евра

12.47 ден/кг

Држава

Цена на пченка

*Франција

тон               219.23   евра

13.49 ден/кг

*Бугарија

тон               181.51   евра

11.17 ден/кг

*Германија

тон               237.50   евра

14.61 ден/кг

*Шпанија

тон               229.20   евра

14.10 ден/кг

*Хрватска

тон               180.65   евра

11.12 ден/кг

*Унгарија

тон               181.26   евра

11.15 ден/кг

*Италија

тон               228.79   евра

14.08 ден/кг

*Грција

тон               210.00   евра

12.92 ден/кг

*Романија

тон               182.14   евра

11.21 ден/кг

*Португалија

тон               221.00   евра

13.60 ден/кг

*Словенија

тон               194.18   евра

11.95 ден/кг

*Холандија

тон               219.00   евра

13.48 ден/кг

 Цената на пченицата за секоја земја претставува просек од цените на различни места на откупување

 *Извор:Управен комитет за житни култури. (Европска Комисија), ЗПИС

*курс/НБРМ 02/07/2024- (1 Евро=61,535 денари)

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET