ноември 24

ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ТРЕТИОТ КВАРТАЛ 2021 ГОДИНА

 Во прилог  табели и графикот за откупот на поважните земјоделски производи за последниот квартал 2021 споредено со 2020 година.

*Извор: ДЗС

Земјоделски Пазарен Информативен Систем | Сите права се задржани | Copyright © 2018 UNET